Velkommen til blaabyen.no   

møtested
  Nyheter  
|
  Aktuelt  
|
  Blå ide  
|
  Blå plan  
|
  Galleri  
|
  Kul.Fab  
|
  Lenker  
|
  Shop  
|
  Om  
temp0012_head_mk Sortland-lenker

Her er lenker til noen andre aktuelle nettsider som gjelder Sortland, den blå byen.  Når du trykker på disse åpnes nettstedet i et nytt vindu:

SORTLAND KOMMUNE

BLÅBYHALLEN

SORTLAND KIRKE

Ønsker du et annet språk kan du oversette tekstene her: 

Her er et par lenker til byens nyhetsmedia og søk på nett:

BLV Bladet Vesterålen

SortlandsAvisa  

VOL Vesterålen Online

Tilpasset søk

Husk bare å vende tilbake til oss, blaabyen.no senere...

 

temp0012_head_mk Nyttige lenker:


Her er lenker til en del aktuelle nettsted på Sortland:

Sortland Boligstiftelse

Reno-Vest

Kystvakten

TURIST-INFO

Wikipedia leksikon

Flere adresser finner du under sidene for "Lenker".  Ønsker du og/eller din bedrift å være oppført her, så send oss en epost om dette.

 

 

Bedrifts-annonser: 

 

annonse

 

annonse fb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nyheter fra Sortland, blåbyen

Her er en del aktuelle saker fra Sortland, den blå byen. Små og store ting som skjer i byen. Send oss gjerne tips om hva som bør ligge inne her. Fokus ligger naturlig nok på hus og farger, med utgangspunkt i ideen om en blåfarget bykjerne. Men vårt nettsted skal omhandle mye mer enn bare blåby-prosjektet. Byen Sortland er uansett vårt fokus.

01/08/2014 10:26      Kulturfabrikken i bruk
Sortland Bibliotek flyttet i begynnelsen av juni inn i Kulturfabrikken, og flere andre aktiviteter er nå etterhvert kommet på plass. Den offisielle åpningen blir ikke før til høsten, etter en prøveperiode der man får testet bygget og de tekniske anleggene. Kino, kafe, musikkskole og mange andre element skal inn sammen med biblioteket i det som blir Sortlands nye kulturelle møteplass. Arbeidet med ferdiggjøringen ute er også godt i gang, slik at alt skal være klart for å ta imot et stort antall besøkende hver dag. Bildet viser fasaden mot Sortlandsundet og parkeringsplassen.

  
31/07/2014 16:21      Publikums-rekord
Da gratis-konserten med VG-lista var på Sortland i går, så kalkulerte man seg frem til ca 12.000 publikummere. Det er dermed trolig en nokså uslåelig rekord lokalt, og for VG-lista så var dette den mest besøkte konserten utenom den i Oslo. Sortland samlet altså flere tilhørere enn Tromsø, til tross for nokså surt være med regn og ikke helt topp temperatur. Lokale helter som Sivert Høyem og Marion Ravn (slekt fra Lødngen)var nok en del av årsaken til at konserten trakk folk fra hele nordre Nordland og søndre Troms. Arrangementet foregikk på parkeringsplassen mellom Skibsgården kjøpesenter og Kulturfabrikken, altså midt i Sortland sentrum. Litt krøll i biltrafikken ble det, men stort sett ble hele arrangementet, inkludert et par etterfester, avviklet nærmest helt knirkefritt.

  
27/06/2014 11:44      Sjøparken fylles opp
Steinsvik Hus har hatt stor suksess med sine leiligheter i Sjøparken på Sortland. Her er to bygg allerede solgt ferdig og tatt i bruk, mens det 3. nå er under oppføringen og snart klart for innflytting. Firmaet kan da gå i gang med siste etappe og selge de 14 siste leilighetene i det 4. bygget. Da har man totalt 58 leiligheter ved sjøkanten på Sortland. Å bo ved sjøen er svært attraktivt, og det er både eldre og barnefamilier som har kjøpt seg nytt bosted her. Leilighetene finansieres delvis via Husbanken, og dette er nok et ekstra pluss for de som har gått inn i dette prosjektet. Etterhvert skal det også blir litt grønt-areale omkring blokkene, og et mer innbydende uteområde. Utsikten mot Sigerfjord og Sortlandsundet er imidlertid allerede på plass.

  
20/03/2014 10:16      Blåbyen hotell kommer
Meningen var å bygge Kulturfabrikken og et nytt hotell samtidig, slik at disse kunne nyte godt av samkjøringseffekter. Slik gikk det ikke, og det har vært en viss usikkerhet omkring realiseringen av hotellet. Nå er det offenliggjort en ny versjon av prosjektet, der man har kuttet litt ned på volumet. Det blir 135 rom over 7 etasjer, med samlet prislapp på ca 170 millioner. Man har fått en foreløpig avtale med kjeden Quality Hotel om driften, når den kommer i gang. Ennå er det litt usikkerhet knyttet til investorer, da man fortsatt ikke er kommet i mål med egenkapitalen på 50 millioner. Både Rødbrygga og Kvitbrygga skal inngå i konseptet rundt hotellet, og de blir plassert som skissen her viser. Byggestart ventes i løpet av sensommeren og åpning i løpet av 2015.

  
07/03/2014 12:44      Bakerigård redusert
Gården som planlegges oppbygd på tomta etter Bangs Bakeri, er nå kommet nærmere realisering. Man har kuttet ned på prosjektet, slik at det bare blir 3 etasjer. Dermed slipper man unna kravet om å lage parkeringskjeller under bygget. Markedet for leiligheter på Sortland er dessuten ikke like heftig som tidligere, og utbygger (G. Ellingsen AS) ser derfor at det gunstigste er å ta prosjektet litt ned i forhold til de første planene som var lansert. Gården vil uansett bli godt synlig i gatebildet, på hjørnet mellom Kjøpmannsgata og Strandgata. Her blir det 13 leiligheter pluss forretningslokaler i 1.etasjen. Trolig er det Sparebank1 som skal inn her, når bygget er klart. Salget av leiligheter er startet og byggingen vil trolig begynne i løpet av sommeren 2014. Man vil her bruke prefabrikerte element fra Latvia, mens norske firma tar resten av byggejobben.

  
16/12/2013 12:04      Millioner til kultur
Kulturfabrikken Sortland nærmer seg ferdigstillelse og rådmannen opplyser at sluttsummen trolig blir på 256 millioner kroner. Dette betyr at Sortland kommune må dekke inn en million kroner pr måned i årene fremover, for å svare sine forpliktelser til prosjektet. Dette kommer i tillegg til driften av bibliotek, kino, museum og musikkskole. Tone Toften er ansatt som direktør for kulturfabrikken og hun blir dermed også Sortlands nye kultursjef fra 1. januar 2014.

  
23/03/2013 14:31      Håndverkeren blir Kringla
Cafe Håndverkeren åpner igjen i en ny utgave, ettersom Kringla kafe i Svolvær nå har søkt om serveringsbevilling i lokalene. Man vil nok ha en lettere meny enn tidligere, ettersom man tar utgangspunkt i Kringlas bakevarer. Man legger opp til servering av mat, og søker derfor ikke om alkoholbevilling i denne omgang. Bedriften har allerede søkt etter ansatte og kan derfor trolig åpne den nye kafèen allerede før sommeren. Det vil nok glede mange, ettersom Sortland da får et nytt alternativ på matservering og nytt liv i de gamle erverdige lokalene ved torget.

  
30/12/2012 11:18      Blå lys på brua
Sortlandsbrua har nå fått påmontert ekstra lys som skal gi ulike nyanser av blått på den midterste delen. Dette er ledlys der fargene er satt av Bjørn Elvenes, slik at dette kan sees som en del av blåby-prosjektet. Lysene er finansiert i et spleiselag mellom kommunen, fylket og Statens Vegvesen, i tillegg til en del lokale bedrifter. Lysene skal også variere slik at man kan se forskjell på flo og fjære, bare ved å se på brulysene. Bildet viser brua sett fra Strand med Kystvaktbasen i bakgrunnen.

  
03/12/2012 10:59      Kvartal 13 eksproprieres
Sortland kommune tvinger nå igjennom den vedtatte reguleringsplanen for Kvartal 13, mot grunneiernes vilje. Man har allerede kjøpt ut en grunneier frivillig, men har nå sendt ut varsel til de resterende om ekspropriasjon. Kommunen vil ta en del av tomtene her for å lage en stripe park tvers igjennom kvartalet. Dette betyr også at Gunnar Svendsen må rive et tilbygg på sin gård, som nå er i drift som butikk, og dette må være gjort innen 16.mai 2013. Innløsningssummen for tomtene er satt av kommunen til kr 1.060,- pr kvm.

  
29/11/2012 10:53      Elvenes-galleri åpnet
Bjørn Elvenes, kjent som idèskaperen til den blå by, åpnet forleden galleri i Skibsgården kjøpesenter. Galleriet viser en del av hans bilder, men skal også være et informasjonssted for blåby-prosjektet. Galleriet finner man i heis-gangen i 2.etasje. Kunstneren selv vil være til stede i galleriet ved enkelte anledninger, men ellers er det åpent for visning og man kan kjøpe bilder og annet via ulike butikker i sentrum og hos kunstneren selv. Bildet her viser Bjørn Elvenes foran en del av bildee i serien blåby-paletten.

  
04/10/2012 15:44      Nytt bilbygg i blått
Biltrend as skal bygge nytt helt i sørenden av Sortland sentrum, der man allerede i dag holder til. Men man har kjøpt nabobygget og skal rive dette, slik at den fremtidige bilbutikken blir på 2.250 kvm, ca det dobbelte av hva man har i dag. Her blir det nok plass til både Ford, Hyundai og Mazda - kanskje noen båter også. Mye av fasaden blir i glass, men ellers viser tegningene som er sendt kommunen, at man satser på blått som hovedfarge eksteriørmessig.

  
29/09/2012 15:05      Skrinlegger leiligheter
Prosjektet Sortland Panorama, som skulle bygges på telegraf-tomta og inneholde 21 leiligheter, er nå skrinlagt. Årsaken til at utbyggeren kaster kortene, etter at 17 leiligheter var solgt, er at banken mener finansieringen ikke holder. Entreprenøren fra Litauen trakk seg og det nye byggefirmaet krevde en høyere pris. Dermed forsvant mye av fortjenesten for utbyggeren. Selskapet Eiendomsutvikling Nor as har også jobbet med prosjekt i Glomfjord, der man har tapt penger, og dermed kom Sortland-prosjektet i skvis. Ingen av de som har tegnet seg for nye leiligheter på telegraf-tomta har betalt inn noen penger, og dermed taper man heller ikke noe på at prosjektet ikke blir fullført. Bildet viser arkitektens ferskeste skisse av bygget, slik den nordvendte fasaden skulle se ut. Men denne vil altså ikke bli bygget, da hele prosjektet nå er strøket.

  
11/09/2012 11:20      Sjøparken bygges ut
Første bygg (av 4) i Sjøparken er nå allerede tatt i bruk og beboerne er flyttet inn. Steinsvik Hus er godt i gang med byggingen av de to neste småblokkene, og både hus 2 og 3 skal romme 14 leiligheter hver. Bildet viser det første bygget, som har en del blått i fasaden. Prisen for leiligheter i Sjøparken ligger fra ca 2,5 til 4,5 millioner og da får man fra 80 til 116 kvm areal. Noe av det som vel frister mest for mange, er nærheten til sjøen, da disse boligene ligger på fylling helt ut i Sortlandsundet. Kanskje kommer det noen båtplasser her også, rett utenfor stuedøra, dersom planene blir fulgt opp.

  
17/06/2012 18:31      Utfylling for hotellet
Bulldozer Maskinlag skal nå ifølge planen begynne å sprenge ut masser i Karihaugen, nedenfor Ånstadblåheia. Disse skal kjøres ned til sentrum og brukes til fyllingen der det nye hotellet skal bygges. Kvitbrygga skal inngå i det nye hotellet, mens Rødbrygga trolig blir flyttet. Fyllmassene må ligge i minst et halvt år før arbeidet med fundamentering kan begynne. Sortland Entreprenør, Bulldozerlaget og arkitektene Halvorsen og Reine ønsker derfor å begynne fyllingsjobben snarest, etter at man først har revet den gamle kaia som nå ligger der. Detaljplanene for hotellet er ennå ikke klare, men tidsmessig haster det uansett å begynne jobben med utfylling.

  
16/06/2012 14:42      Kiwi-butikk i rute
Nord for Salgslaget har det blitt fylt ut og planert for nybygg, og arbeidet er nå kommet så langt at den nye Kiwi-butikken trolig er i god rute til åpning like over sommeren. Det blir Sortlands 8. matbutikk, og ryktene sier at det skal komme enda en om litt. Men nå er det altså på Kjempenhøy det skjer, og her legges nå taket før innredningen av bygget kan påbegynnes. Etterhvert kommer det enda mere utfylling her, og flere leilighetsbygg på linje med Sjøgatas omsorgsboliger. Fyllmassene her kommer fra Kingelhøgda. Bygget er reist av Bystranda Eiendom, mens Kiwi-kjeden altså skal leie og drive matbutikk.

  
14/06/2012 17:27      Skjenketider utvidet
Blå Bar og Ekspedisjonen ligger begge på kaikanten i Sortland, og har nå fått muligheten til å utvide skjenketidene til 03.00. Politikerne har vedtatt dette, om enn med litt uenighet, så nå spørs det om utestedene vil utnytte de nye mulighetene man har fått. Sortlands utelivsbransje har slitt litt i motvind, og både Retro Bar, Stedet og Håndverkeren har nylig lagt inn årene. Nabokommunene har hatt lengre skjenketider enn Sortland, og mange mener dette har vært litt av årsaken til at utelivet her ikke har vært så sprudlende som før. Nå kommer man altså på linje med naboene.

  
13/04/2012 10:22      Håndverkeren stengt
Eier Jørn Andersen har frasagt seg både skjenke- og serveringsbevilling for den tradisjonsrike Håndverkeren på Sortland. Driften stanset da firmaet Andersen Kafe (ikke Jørn Andersen) gikk konkurs, og nå ser det ut til at ingen vil drive kafeen i sommer. Gården er forsatt hvit utenpå, men ble i fjor pusset opp og malt innvendig i blåby-fargene til Bjørn Elvenes. Mange blir nok glade om denne tradisjonsrike kafèen igjen blir åpnet, men ennå er dette altså høyst uvisst.

  
11/04/2012 09:28      Hermetikk-bygget er revet
Vesteraalens Hermetikkfabrikk har i alle år vært litt av sjela til Sortland, og den tradisjonsrike fabrikken i sentrum har overlevd både opp- og nedturer. Nå flyttes produksjonen av fiskebollene over til et nybygg i havna, men byens nye kulturhus skal bygges opp på tomta der den gamle fabrikken lå. Tirsdags kveld skjedde finalen i rivingsarbeidet, da hoveddelen av betongbygget gikk i bakken. Nå gjenstår opprydding på tomta, før byggearbeidee kan ta til. Det er SP Maskin som har stått for rivingen, i samarbeid med Sortland Entreprenør, og så langt har prosjektet gått stort sett knirkefritt. Kulturfabrikken skal være klar i løpet av et par år.

  
06/03/2012 11:14      275 nye leiligheter
Sortland er inne i en skikkelig bygge-boom. I tillegg til kulturfabrikken og hotellet, skal det nå bygges et stort antall leiligheter. Ja, faktisk så mange som 277 er nå nylig klarert i kommunen. Vel 100 er såpass konkrete at salget er startet og byggingen vil ta til om kort tid. Bildet her viser de 28 leilighetene som nå vil komme i Kvartal 13, midt i sentrum, der byggmester Karl Behrens as har startet salget. Ved telegraf-bygget kommer det 21 i Panorama-prosjektet og Steinsvik er allerede godt i gang med salg og bygging av de 62 som kommer i Sjøparken. Blåbrygga får også noen leiligheter, som allerede er solgt ti Kystvakta. Senere kommer Steinbruddet med 72 stk, Bakeri-gården med 16 og Kjempenhøy med 71 nye leiligheter.

  
10/02/2012 12:40      Kulturfabrikken påbegynnes
Restauranten Stedet er avviklet og nå flytter også fiskebolle-fabrikken ut. Ryddingen av lokalene er allerede godt i gang, og da er det klart for å starte forarbeidet til Kulturfabrikken. Sortland kommune har gjort de nødvendige vedtak, og entreprenørene har signert sine kontrakter med Kulturfabrikken Eiendom AS. Bildet viser eiendommen som nå skal omgjøres til kulturhus i løpet av et par år for ca 220 millioner kroner. Da kan både bibliotek, kino, kulturskole og mye annet flytte inn i helt nye lokaler - like ved det nye hotellet som også kommer i sjøkanten, med sammenbygget gang til kulturhuset. Vil du vite mer om kulturhus-prosjektet, kan du klikke på arkfanen KulFab øverst på denne siden.

  
08/02/2012 16:46      Kvartal 13 mot avklaring
Etter ca 15 års debatt og tautrekking, ser det ut til at Kvartal 13 i Sortland sentrum nå kan få en ansiktsløfting. Byggmester Karl Behrens AS har kjøpt de to eiendommene midt på bildet, og inngått en avtale med Sortland kommune om makebytte for parkeringsplassen. Dermed kan man rive de gamle husene og starte med å sette opp 3 nye bygg med leiligheter. Midt i Kvartal 13 skal det gå en åpen parkstripe, slik at man vil kunne se sjøen fra riksvegen og Hotellet. Byggestart for prosjektet blir trolig sommeren 2012, om de siste avklaringene raskt kommer på plass. Her inngår også riving av tilbygget til Svendsen-gården ved Strandgata, der det i dag er klesbutikk.

  
24/11/2011 12:48      Stort nybygg på bakeri-tomta
Der bakeriet tidligere var, vil Sortland snart få et stort nytt bygg i 4 etasjer. Dette vil gå i vinkel og bli på til sammen nær 3.000 kvm bruksareal, med kontorer i 1.etasje og 16 leiligheter over. Dette er i kvartal 18, og midt inni kvartalet har det hittil bare vært parkering. Nå skal det bli både lekeplass og et lite torg her, som nok vil fortrenge ganske mange biler. Solem arkitekter as har sendt rammesøknaden til kommunen nå på vegne av G. Ellingsen as som utbygger. Man har lagt med et fargesatt bilde av planlagte fasade, men sier at dette kan bli endret. Kunstneren Bjørn Elvenes er nemlig i gang med å lage en alternativ fargesetting av bygget. Bildet viser fasadene mot Strandgata og Kjøpmannsgata.

  
18/11/2011 09:56      Hermetikk hos Maritex
Like etter at planene til Vesteraalens om en ny hermetikkfabrikk på Sortland ble kjent, kommer nyheten om at selskapet har kjøpt alle aksjene i Maritex. Nytt navn på anlegget blir Vesteraalens Hermetikkfabrikk. Om dette får betydning for byggeplanene, er ennå ukjent. Vesteraalens samarbeider nå med et islandsk selskap og vil levere 1.000-1.200 tonn råolje (tran) årlig fra Sortland. Dette vil bety sikrere og mer stabile arbeidsplasser både for Hermetikken og Maritex, ettersom man nå vi kunne samkjøre driften gjennom sesongene. Bildet viser Maritex-anlegget (bak CTG), der den ledige tomten på sørsiden etterhvert kan bygges ut.

  
19/10/2011 15:46      Ny hermetikkfabrikk
Det portugisiske firmaet Scoprolumba har laget planer for en ny hermetikkfabrikk på Sortland. Vesteraalens As vil bygge en fabrikk på 4.000 kvm produksjonslokale, pluss en kontordel på 5 etasjer. Kontorene vil man finne inne i det som vil se ut som en stor hermetikkboks, med firmaets velkjente logo utenpå. Bygget vil komme bak havneterminalen, men vil likevel bli godt synlig fra sjøen og for hurtigrute-reisende. Dersom planene blir godkjent av kommunen, kan fabrikken stå klar om vel et års tid. Da holder man også skjema for utflytting av de gamle lokalene, som jo skal bli kulturhus etterhvert. Vesteraalens As har lansert flere nye produkt, og vil komme med enda flere når den nye fabrikken kan tas i bruk. Det blir altså ikke bare fiskeboller, men en hel rekke produkt med fisk som utgangspunkt.

  
17/10/2011 14:25      Nye byggeprosjekt
Mange nye byggeprosjekt er lansert denne høsten på Sortland. Om alle blir gjennomført vil byen få flere hundre nye boenheter i nær fremtid. Bare i Steinbruddet er det prosjektert 72 leiligheter fordelt på 4 bygg. I sentrum skal bakeri-gården gjenoppbygges med leiligheter og butikklokaler. Nylig har tre sentrale eier-familier dannet Gammelhavna Eiendom as. Planen er både utfylling, ombygging og nybygging mellom Blåbrygga og Torget. Til sammen planlegger man for 3.000 nye kvm bolig og kontorlokaler i hus opptil 5 etasjer. I tillegg ser man for seg et parkeringshus på 1.000 kvm. Planene er sendt rundt til foreløpig vurdering, og hittil har Kystverket og Nordland fylke gitt klarsignal. Bildet viser gammelhavna som om noen år kan har fått helt annerledes utseende.

  
03/09/2011 13:20      Kunstneren på jobb igjen
De senestene dagene har man kunnet se kunstner Bjørn Elvenes på jobb igjen i Sortland sentrum. Han er engasjert av firma Alf B Steiro & sønn AS for å gjøre ferdig fargesetting av NAV-gården i Strandgata. Bildet viser Elvenes i sving med penselen på lufteanlegget utenfor gården, som nå får friske farger i stil med den opprinnelige kunster-paletten. Gårdeier Steiro måtte gå flere runder med kommunen for å få lov til å fargesette etter eget ønske, ved hjelp av Elvenes, og nå blir altså dette sluttført. Kunstneren selv er altså i sving med malekosten, og håper dette kan være starten på en ny giv for blåby-prosjektet. Flere sentrale politikere har også nylig vært i media med støtte til Elvenes. Kunsten må tilbake i prosjektet, sier man, og det gleder selvsagt et kunstnerhjerte å høre slikt ...

  
08/08/2011 11:23      Kjempenhøy-blokker lansert
Mellom Salgslags-eiendommen og Sjøgata omsorgsboliger planlegger nå AMK Eiendom as å bygge 3 blokker med til sammen 71 leiligheter. September Arkitekter as har på vegne av selskapet nettopp levert inn forslag til en reguleringsplan for området som er på ca 10 mål. Planen legger opp til å lage viker mellom byggene, slik at sjøen skaper ekstra rom mellom husene. Man planlegger faktisk også å flytte sandstranda ut, slik at det blir bademuligheter utenfor byggene. I beste fall blir det byggestart om et år på første bygg, men foreløpig er dette ikke avklart. Bildet viser arkitektenes skisse, med Sjøgata-blokkene på høyre side og vaskehallen til venstre. Kraftlagets kontorer skimtes i bakgrunnen. Om det blir blå fasader, sies det ikke noe om foreløpig.

  
27/07/2011 14:06      Litt malearbeid er gjort
Noen få bygårder har i sommer fått deler av fasaden malt. Torggata 5 (gamle Sparebanken) har hatt vedlikehold både av murpuss og gjenoppfrisking av den tidligere fargen. På bildet er Nils Holm (Vesterålen Vaktmesterservice) i sving med rullen. Også i Rådhusgata har det vært malt, der hjørnegården som huser Gjensidige forsikring nå har fått ny og klarere blåfarge, pluss litt kontraster.

  
19/07/2011 12:59      Sortland rådhus blir vernet
Både i Nordland fylke og lokalt i kommunen jobbes det nå med å få igjennom en fullstendig fredning av Sortland rådhus. Det startet med kinoen, som kultursjefen ville verne, men nå ligger det i kortene at hele det vel 50 år gamle rådhuset blir fredet. Dette betyr at man verken får pusse opp eller gjøre endringer på bygget, og inventaret likeså. Når det endelige verne-vedtaket kommer er litt usikkert, men både lokalt i Sortland og hos kulturvernsjefen i Nordland jobber man nå for dette. Årsaken til at man vil verne rådhuset, er at dette fremstår som et kulturhistorisk viktig eksempel på datidens moderniseringsprosess, som gikk over hele landet i 1950- og 1960-årene. Dette betyr også at Sortland rådhus aldri vil bli blått. Uansett fargevalg i blåbyen, vil altså rådhuset fortsatt beholde sine grå nyanser.

  
14/07/2011 15:42      Sjøpark-bygging i gang
Nå er byggearbeidet startet for blokkene i Sjøparken, der første bygg skal inneholde 11 leiligheter. 8 av disse er solgt, med snittpris på ca 2,5 millioner kroner. Megleren, Folk i Husan, har også startet med salg av leiligheter i bygg nummer to, der det skal komme 14 boenheter, med prisnivå på ca 3 mill.kr. Det er Stensvik Hus som bygger dette, men forleden var det Oviks kranbiler som var i gang på anlegget. I tillegg til leilighetene som bygges her, blir det en liten marina. Plasseringen er foran Bygården, og mellom Sortland storsenter og Rema Sjøgata.

  
12/07/2011 14:14      Blabla-festival
Den årlige Blabla-festivalen arrangeres til helga (14.-16.juli) av Sortland Rockeklubb. Rødskolen på Sortland er tilholdsstedet, men det blir også en del utendørsarrangemet. Dette er en musikk-festival av og for den yngre garde, men her blir i tillegg workshops, filmvisninger, skating, mat og kulturopplevelser. Det er ingen aldersgrense og arrangementene er uten alkoholservering. Bildet er lånt fra nettsiden til http://blablafestivalen.net, som kan gi mer informasjon om festivalen og årets mange artister. Det er også slått opp plakater omkring i byen, med informasjon om aktivitetene.

  
24/06/2011 13:27      Nytt hotell kommer også
Kulturfabrikken skal bygges av Sortland kommune, og dermed er det klart også for bygging av hotell i sjøkanten. Blåbyen Invest as står bak dette prosjektet, med en rekke av Sortlands sentrale eiendomsinvestorer på eiersiden. Nye justerte planer legges nå, med litt færre rom og uten badeland. Hotellet vil trolig få 150 rom og skal drives av kjeden Radisson Blu. Eierne er nå i forhandlinger med et par entreprenører, og planen er å samkjøre mye av byggearbeidet mellom kulturfabrikken og hotellet - til beste for begge prosjekt. En viss omlegging av gatebildet og parkeringen nord i sentrum vil være nødvendig. Her er ennå ikke alle detaljer på plass, og planleggerne jobber nå på høygir for å ha alt klart til byggestart.

  
23/06/2011 12:17      Kulturfabrikken skal bygges
Kommunestyret i Sortland har nå gjort vedtak om å realisere planene om et kulturhus i lokalene som tidligere har vært brukt av Vesterålens Hermetikkfabrikk. Fiskebollene skal ut, en større ombygging og nybygging skal skje, og det meste av kulturlivet skal samles under ett tak. For ca 215 millioner kroner skal biblioteket, kinoen, musikkskolen og mange flere få nye lokaler. SP og Rødt stemte imot planen, da man mener de økte utgiftene for kommunen blir for store. Flertallet stemte for prosjektet og mente at dette er en fremtidsrettet investering som hele kommunen vil tjene på over tid. Bildet viser en skisse av prosjektet, med Rød- og Kvitbrygga i forgrunnen, som skal flyttes litt fra dagens plassering.

  
16/05/2011 17:48      Dialog om blåbyen
Kunstneren Bjørn Elvenes, ideskaperen for Blåbyen, har via lokalavisene gitt en åpen invitasjon til rådmannen i Sortland om å komme på kaffebesøk i hans atelier. Ingen rådmann i Sortland har noengang innledet samtale med Elvenes. Nå har den nye rådmannen, Rolf M. Lossius, tatt imot invitasjonen, og de to møttes 5.mai. Det kom neppe noe konkret ut av dette første møtet, men en samtale er åpnet og det i seg selv er en milepæl for Blåbyen. Kanskje kan dette bli noe mer?
Rådmannen sier via kommunens hjemmeside følgende: - Bjørn Elvenes og jeg hadde en god prat på torsdag 5. mai. Vi var enige om å se på mulighetene framover. Det er spesielt knyttet til arbeidet med kommunedelplan for Sortland sentrum som vil være interessant. I denne hovedreguleringen av sentrum, vil det estetiske uttrykket være viktig.

  
28/04/2011 14:40      Drakamp om Salgslaget
Etter at Nortura la ned slaktingen på Sortland, har det vært stor usikkerhet knyttet til anlegget. En gruppe bønder jobber for å starte et nytt slakteri, men dette er litt usikkert ennå. Vesterålens Hermetikkfabrikk As må finne nye produksjonslokaler og har inngått avtale med Nortura om å kjøpe Salgslags-eiendommen for 13 millioner. Sortland kommune har imidlertid forkjøpsrett, og vil nå benytte seg av denne. Eiendommen ble i sin tid gitt av kommunen som en andel i oppstarten av salgslagets virksomhet, men med vilkår om tilbakelevering hvis driften opphørte. Hva som blir fremtiden til denne store eiendommen er fortsatt usikkert, annet enn at kommunen om kort tid vil overta eierskapet.

  
12/04/2011 12:28      Estetisk kommunedelplan
Fra administrasjonen i Sortland kommune er det nå kommet et utspill for å låse retningen på videre fremdrift av blåbyen. Man ønsker å ta inn estetiske retningslinjer i en ny kommunedelplan for Sortland tettsted. Man ønsker også nye regler for fargesetting av bygg og oppfølging av vegg-skriftene. Administrasjonen har i samarbeid med Akso Nobel utarbeidet en fargepalett, som dels bygger på den kommunale, men har nok også hentet innslag fra kunstner-fargene til Elvenes. En egen palett med kontraster (aksentfarger) er også laget. Nå er politikerne invitert til å si sin mening om dette skal tas inn i de kommunale planene.

  
31/03/2011 11:27      Underskriftsaksjon startet
Debatten omkring Blåbyen ser ikke ut til å gi seg. Støtten til Bjørn Elvenes ser stadig ut til å være stor. Nylig ble det startet en underskriftsaksjon på internett, for å be Sortland kommune gi tilbake ledelsen av blåby-prosjektet til kunstneren. Det er i skrivende stund kommet vel 200 signaturer på oppropet, derav flere andre kunstnere. Aksjonen er satt i gang av en del engasjerte damer fra Sortland, via Facebook, og vil nok trolig ende opp med at underskriftslistene blir overrakt ordføreren. Det er nettstedet www.underskrift.no som administrerer kampanjen og Rose Mari Moen står der som initiativtaker. Om det blir lagt ut fysiske papirlister noe sted på Sortland, er ennå ikke avgjort. Flere Facebook-grupper er også dannet for å støtte Elvenes, med et stort antall supportere.

  
14/03/2011 12:25      Delte meninger om blålys
Ved åpningen av årets kulturuke på Sortland ble de to hovedpilarene til Sortlandbrua lyssatt med blå ledlys. Den ene brofoten har fast blått lys, mens den andre har lys som skifter i farge med rødt, lilla, grønt og blått. Kommentarene som er kommet på VOL.no om saken viser at det er svært delte meninger om lyssettingen av brua så langt. Dette er et prøveprosjekt i regi av Sortland kommune, Blåbyen as, Elektro Installasjon as og en del leverandører. Man skal også ha et seminar om lyssetting i det offentlige rom, der mulighetene for mere lyseffekter i Sortland vil bli diskutert. Hva synes du? Skriv gjerne din mening i gjesteboka vår.

  
18/02/2011 10:38      Nybygg på bakeritomta
Etter at Bangs Bakeri ble brannskadet og nedlagt, har nybygg på bakeritomta vært til planlegging i flere runder. Nå er en ny plan godkjent og reguleringen er lagt ut til offentlig ettersyn. Om ingen betydelige protester kommer inn, vil trolig planen bli stadfestet og et nybygg kan etterhvert komme opp. Det er G. Ellingsen AS som eier tomta og har fremmet planen, med god hjelp fra arkitektene hos Solen Hartmann as. Bildet her viser hvordan arkitektene tenker seg at nybygget vil se ut, sett fra Skibsgården. Foran til venstre ser man litt av den gule Ellingsen-gården som står i dag, og helt til høyre ser man Courante-bygget. Fra Nordland fylke er det kommet signaler om at man synes 4 etasjers nybygg i betong kanskje er litt i overkant, sett i forhold til de vernverdige trehusene omkring. Men i Sortland kommune er man ikke enige i dette, og planen vil trolig bl stadfestet slik den nå foreligger.

  
14/02/2011 12:28      Havnepromenaden frem igjen
Sortland kommune har tatt frem igjen planen om en havnepromenade, og revidert dokumentene for bruk i de nye reguleringsplanene som det jobbes med for nye utbygginger langs sjøsiden. Både kulturfabrikken, hotellet og flere boligprosjekt vil berøre strandsonen i Blåbyen. Og alle skal ta hensyn til at det er vedtatt å ha en havnepromenade, med fri ferdsel for enhver langs Sortlandsundet. Havnepromenaden skal ikke være en rett veg, men en tydelig og sammenhengende gangveg fra småbåthavna i sør til hurtigrutekaia i nord. Tanken er at alle utbyggere langs stranda skal ta hensyn til dette, og både planlegge og virkelig bygge en gangveg langs sjøen. Bildet viser hvordan man har tenkt seg dette, som en rød tråd gjennom den blå byen.

  
18/01/2011 10:49      Blålys erstatter maling?
Flere mener man i sterkere grad må bruke lys for å gi blå effekter på Sortland. F.eks. brua kan lyssettes og dermed fremstå blå, deler av året. Også på hus i sentrum kan dette bli brukt. Sortland Elektro er først ute og har i vinter fremstått i et helt nytt lys, slik det fremgår av bildet. Problemet med dette er at fargene vil variere med årstida, og om sommeren vil nok effekten bli helt borte. Så spørsmålet er om dette er noe å satse videre på?

  
14/01/2011 22:53      6156 blåby-bilder
Kunstneren Bjørn Elvenes sluttførte et større prosjekt ved årsskiftet. Han har nå håndkolorert ikke mindre enn 6.156 tresnitt. Det er 18 forskjellige hus, som er malt i den opprinnelige blåby-paletten som Elevenes selv introduserte. Prosjektet har tatt 14 måneder, forteller Elvenes til SortlandsAvisa, og han betegner dette som både et stille debattinnlegg om blåbyen, og en del av kunsterens jobb for sitt levebrød. Han håper selvsagt å selge alle bildene etterhvert, da bildene ikke er så store, og dermed blir prisen overkommelig for de fleste.

  
24/11/2010 10:47      Sjøparken til salgs
En lokal eiendomsmegler er begynt på salget av leiligheter i Sjøparken. Det skal reises flere bygg nedenfor Bygården, på den fyllingen som Steinsvik Hus har hatt liggende i flere år. Når en del salg er i boks, vil arbeidet med første bygg starte. Bildet viser en visualisering fra akritektene, slik man tenker seg det ferdige resultatet skal bli. Boligbyggingen ser dermed ut til å ta seg litt opp igjen, etter en rolig periode i Sortland.

  
22/10/2010 12:43      Grå blå skole
Sortland videregående skole er på det nærmeste ferdig, etter en stor om- og utbygging. Elevene er igjen på plass, etter byggeperioden, og skolen begynner å fine sin endelige estetiske form. Ikke noe veldig revolusjonerende arkitektonisk, men det praktiske og funksjonelle har nok vært i fokus. Grå betongflater med blå flater gir klar visuell beskjed om at vi er i blåbyen.

  
02/08/2010 12:28      Veggdekor på plass
Flere store gråhvite vegger har stått ledige for dekorasjon i mange år, og nå er det planer om å friske opp disse. Første vegg med dekor finner man bak gamle vinmonopol-bygget, mest synlig sett fra Skibsgården og Ekspedisjonen. Dekorasjonen er da også betalt av Ellingsen, som har interesse av å holde dette byrommet pent og innbydende. Dekorasjonen er ikke noe lokalt kunstverk, men er kommet i stand via kommunens plangruppe for Blåbyen.

  
23/07/2010 10:33      Ny brannstasjon ?
Ansatte i Sortland brannvesen mener det er på tide å bygge ny brannstasjon. Den gamle er etterhvert blitt nokså nedslitt og tilfredsstiller ikke dagens krav. Den nye stigbilen har så vidt plass her, så de fleste er nok enige om at man trenger nye lokaler. Det er lansert ide om en felles blålys-stasjon for sykebiler, brannbiler og kanskje politi også - gjerne lokalisert til Kystvaktbasen. Ingentng er avgjort ennå, men man er altså begynt å se på saken.

  
18/02/2010 12:06      Bakeriet forsvinner
Det gamle Bangs Bakeri blir ikke gjenoppbygget som før, og heller ikke firmaet vil gjenoppta driften. Eierne har solgt selskapet, og i beste fall blir det en kafe med et minibakeri på samme adresse. Men gjenoppbyggingen av huset ser ut til å trekke ut i tid. Kommunen har pålagt grunneier Georg Ellingsen AS å lage en ny plan for området, og arkitektene Solem Hartmann as har presentert en skisse som viser et mye større bygg enn før, med flere etasjer og langt større grunnflate. Om denne skissen blir den endelige vet man ikke, da planene for Kvartal 18 ennå ikke er helt klare og kommunen ikke har behandlet noe ferdig oppsett. Bildet her viser en foreløpig skisse av bygget. Pr i dag er det gamle murbygget revet og tomta brukes kun til lagring av snø.

  
22/12/2009 10:37      Ca 9 millioner innsamlet
Ildsjelene som jobber for å bygge kulturhus i de gamle lokalene til Hermetikken, har nå samlet inn ca 9 millioner kroner i privat egenkapital til prosjektet. Målet var i første runde 10 millioner. Utover høsten har det vært flere kulturarrangement i byen der hele eller deler av overskuddet har gått til dette formålet. Man har også solgt stoler i storsalen til private bedrifter. Innsamlingen fortsetter og man håper å nå 10 millioner i løpet av vinteren. På veggen til Hermetikken har man en søyle som viser status på kontoen, og fortsatt er det altså litt igjen før målet er nådd.

  
21/12/2009 15:27      Blandet resultat på kaia
Ekspedisjonen lunchbar i Blåbrygga har hatt god drift siden oppstarten, og samlet mye folk også på kaikanten i sommer. Podium Consept ville kombinere frisør og kafe på kaia, men dette gikk ikke så bra. Podium har nå stengt dørene og det er usikkert hva som videre vil bli i disse lokalene. Uteserveringen på kaikanten var imidlertid et populært innslag i Blåbyen i sommer, og det er å håpe at man kan få et enda bedre tilbud neste sommer.

  
10/12/2009 13:15      Elvenes på banen igjen?
Blåby-prosjektet har vært ledet fra rådhuset en tid, og i sommer har det vært nesten helt stillstand. Komiteen har lagt frem noen skisser, og håper at Sortland Hotell og Avishuset skal bli malt i den nærmeste fremtid. Bildet viser mulig fargesetting av hotellet med kommunal fargepalett. Men samtidig har Sortland Arbeiderlag gjort et utspill der de ber politikerne åpne for at kunstneren Bjørn Elvenes igjen kan komme inn i en ledende rolle. Det var jo han som lanserte ideen om den blå byen. Dette har hele tiden vært nærmest et folkekrav, da mange mener kunstneren har blitt slett behandlet av makta i rådhuset. Og om dette skjer, vil nok utseendet på hotellet bli langt sprekere enn bildet her antyder ...

  
23/10/2009 09:52      Kulturhus-avgjørelse
Planleggingen av Kulturfabrikken på Sortland fortsetter, og nå er det fremlagt et revidert forslag med lavere kostnader. Rådmannen har imidlertid ikke funnet rom for å sette av penger til prosjektet i nærmeste fremtid. Det er innsamlet ca 8,3 millioner fra ildsjeler og bedrifter. Men de store beløpene er ennå ikke på plass, og det springende punkt blir om kommunen vil se seg råd til en bindende driftsavtale med årlige utgifter på kanskje 5 milioner. En slik avgjørelse må nok snart komme, og da er det vel flere parti som vil få et prioriterings-problem mellom mange gode formål som trenger penger. Bildet viser en skisse laget av LPO arkitekter, med kulturfabrikken sett fra sundet.

  
22/10/2009 15:44      Kv13-anke avvist
Grunneierne Gunnar Svendsen og Per Moe har anket deler av den vedtatte reguleringsplanen for Kvartal 13 i Sortland sentrum. Planen er derfor til behandling hos Fylkesmannen i Nordland. Politikerne i Sortland fikk forleden på nytt anledning til å uttale seg om saken, og uten debatt ble de tidligere vedtakene opprettholdt uten endringer. Dette betyr park midt gjennom kvartalet og en ny husrekke mot Meieriet i 4 etasjers høyde.

  
12/10/2009 10:49      Bakeriet gjenoppbygges
Etter at det var en mindre brann i Bangs Bakeri i sommer, så har det vært litt usikkerhet omkring både bakeriet og bygget. Nå er det imidlertid klart for at det gamle bygget blir revet ned og gjenoppbygget. Byggearbeidene starter straks planene er godkjent, og om et års tid kan kanskje Sortlands lokale bakeri igjen være i drift på samme sted som før. Bildet viser skisse av nybygget sett fra sør. Om dette blir endelig tegning er litt usikkert, da kommunen har krevd flere alternativer før man godkjenner gjenoppbyggingen.

  
28/05/2009 14:26      Havsøye flyttes?
Sortlands mest kjente skulptur, Havsøye, som står ytterst på moloen utenfor Torget, må trolig flyttes. Sortland kommune ønsker å rive moloen og erstatte den med en pir. Dette for å bedre liggeforholdene for båter i gjestehavna ved Torget. Skulpturen er nok for tung til å stå på en trekai, og må derfor finne en ny plassering. Dette fremgår av en byggeplan Voll arkitekter har lagt frem på vegne av Sortland storsenter og Steinsvik Hus. Saken har ikke vært formelt behandlet i kommunen ennå på politisk nivå, men administrasjonen vinner ofte frem med sine forslag i saker som dette. Dermed må nok altså Havsøye ut på flyttefot.

  
28/05/2009 13:15      Passasje bygges igjen
Fra Sortland storsenter og Voll arkitekter er det lansert en videre utbygging av Havnagården, der biblioteket nå befinner seg. Man vil rive moloen og bruke steinmassene her til å fylle videre ut 8 meter fra p-plassen utenfor Havnagården. Det gir rom for videre utbygging, opp i 4 etasjer. På gatenivå vil man bruke det meste på parkering, mens det blir nye butikklokaler i 2. og 3.etasje. Om planen blir vedtatt vil man også stenge for adkomst til Torget. Midt på bildet ser man åpningen som har vært mellom Storsenteret og Sortland brygge. Denne vil nærmest forsvinne i de nye planene, og gi Storsenteret ca 2.500 nye kvadrat. Dette kommer i tillegg til den utbygging av Storsenteret som allerede er klarert, rett nedenfor Bunnpris.

  
26/03/2009 12:16      Store Blå er lansert
Et meget spenstig byggeprosjekt er lansert av eiendomsselskapet Frydenlund Strand. Man ønsker å fylle ut i sundet utenfor T.Steiro og Storsenteret og bygge ikke mindre enn 124 boenheter, pluss 1.000 kvm forretningslokale. Dette skal fordeles på 3 blokker, hvor 2 er i vanlig klosse-form. Den tredje er Store Blå og skal bli et landemerke ifølge Borealis Arkitekter. Formen her blir nærmest som et gigantisk egg, hvor altaner fra leilighetene stikker ut. Bildet viser arkitektenes plan sett fra sjøsiden, med dagens P-hus i senter med brun farge. I bakgrunnen ser man Steiro/Storsenteret og i høyre kant Sortland Brygge. Nå er det opp til politikerne i Sortland å gi en tilbakemelding på planen. Uansett vil det trolig ta mange år å realisere dette.

  
26/02/2009 10:19      Ei ny Sørhamn?
Nord for Salgslaget er det et gammelt murbygg som tidligere har blitt brukt til verksted og vaskehall. Dette er nå foreslått revet og tomta fylt videre utover i sjøen. Dermed vil det åpne seg store muligheter for bygging av leiligheter, etter modell fra Sørhamna. Det er AH Bygg as som nå har lansert planene, og om man får gjennomslag for dette hos politikerne i kommunen, vil det midt på bildet her komme komme opp en rekke bygg med flere leiligheter i hvert. Nærmeste naboer blir Bygården, Omsorgsboligene og Salgslaget. Planene har møtt motstand ved planavdelinga i rådhuset, så nå er det opp til politikerne å avgjøre prosjektets fremtid.

  
12/02/2009 11:12      Anke på anke
Er Svendsen-gården midt i Sortland sentrum verneverdig eller ikke? Eieren, Gunnar Svendsen, ønsker ikke vernestatus, da dette vil blokkere ombygging og fornyelse. Sortland kommune har imidlertid vedtatt vern, og saken er nå anket til Fylkesmannen. Dette gjelder reguleringsplanen for Kvartal 13, og her har enda en av grunneierne anket vedtaket. Moe Eiendom har en ubebygd tomt her, som vil bli mye beskåret om en planlagt park anlegges. Fylkesmannen må derfor nå behandle to anker på denne saken, og det vil derfor ta mange måneder før denne reguleringssaken er endelig avgjort.

  
17/12/2008 11:12      Hotellplaner tar form
Blåbyen Hotell as har lagt frem nye og mer konkrete skisser for den planlagte utbyggingen i havna. Man tenker seg et bygg på 10 etasjers høyde, som kan gi plass til 168 dobbeltrom. Bygget blir på 9.500 kvm gulvflate. Om alt går som initiativtakerne ønsker, med Geir Abel Ellingsen i spissen, kan man få byggestart i år 2010 og åpning i 2012. Planene for hotellet er imidlertid knyttet nært opp til Kulturfabrikken, og denne får en avgjørende politisk behandling i februar 2009. Begge prosjektene har nå fått egne nettsider, hvor interesserte kan finne mere info: www.kulturfabrikkensortland.no og www.hermetikkensortland.no.

  
01/12/2008 15:32      Blå julegate
Årets utgave av julegata på Sortland er blitt nokså spesiell. Her bryter man tradisjonen skikkelig og følger opp noe av ideene fra Blåbyen: Lysene er ikke bare blanke, men de fleste faktisk blå. Grantreet på Torget har også fått blåe lys, og det samme gjelder treet på taket av rådhuset. Hovedbldet her er tatt i Strandgata fra Skibsgården og sørover, mens treet altså står på Torget. De nye lysene er finansiert av næringslivsforeninga og ble selvsagt tent da en nisse i blå drakt ankom Torget ...

  
16/09/2008 11:06      Kulturfabrikken lansert
Første konkrete skisse til Sortlands nye kulturhus er lagt frem. Forslaget fra arkitektene betyr å rive deler av den gamle Hermetikk-fabrikken, men bevare betongbygget mot Havnegata. Så skal man bygge nytt i flere deler, som til sammen skal bli en kulturfabrikk, slik man velger å kalle det. En ny hovedinngang mot Strandgata fører inn til biblioteket, merket med rødt på bildet. Mørkerødt felt lenger bak viser kinoen, mens gult blir storsal for konserter og teater. Bildet viser planen i sammeneng med det påtenkte nye hotellet. Foreløpig kostnadsanslag for kulturfabrikken er vel 160 millioner, og dette skal realiseres i et samarbeid mellom kommunen og private firma. Senere i høst skal politikerne ta stilling til om kommunen skal gå videre med dette prosjektet. (Bildet er sett fra sør mot nord, fra taket av Skibsgården.)

  
11/09/2008 14:07      Skifter ut blåfargen
Før prosjektet er fullført, får blåbyen sitt første tilbakeslag. Eierne av gården som huser Drechslers Parfymeri, mener malingen av huset for noen år siden har skadet betongen. Valget av malingstype, akryl, skal ha ført til fuktskader i betongen slik at murpussen har løsnet. Både kunstner Bjørn Elvenes og malingsfabrikken Akzo Nobel hevder at det neppe er noen sammenheng her. Bygget pusses nå uansett opp, får nye fasadeplater og vil få en oransje farge, slik det hadde får blåby-prosjektet startet. Bildet viser et utnsitt av bygget slik det fremstod nymalt, men dette vil altså nå straks forsvinne og bli terrakotta-farget.

  
08/09/2008 12:25      Blåbrygga fylles opp
Etter omfattende restaurering er Blåbrygga i ferd med å fylles opp. Brygga som tidligere var godsekspedisjonen på Sortland, huser nå kontorer og serveringssteder. Ekspedisjonen lunsjbar er kommet godt i gang, og flere firma er flyttet inn i etasjene over med blant annet salg av fisk, skalldyr og trantabletter ut i den store verden. Resten av brygga vil gi plass til en ny frisørsalong kombinert med bar, og kanskje endog biblioteket på midlertidig basis. Leietakerne i denne delen er ikke fullt ut på plass ennå.

  
28/07/2008 15:16      Rettssak om Politihagen?
Steinsvik Hus as har tillatt seg å anlegge en grønn hageflekk utenfor politiets kontorer på Sortland. Grunneier er Sortland kommune og Eiendomsavdelinga på rådhuset har nylig sendt et skarpt brev til Steinsvik og truet med rettssak. Grunnen er ifølge kommunen verdt flere hundre tusen kroner, og man krever nå forhandlinger om saken, blant annet om hvem som skal vedlikeholde 'parkanlegget'. Da VOL omtalte saken nylig, gikk de fleste kommentarene fra leserne på oppgitt hoderysting over byråkratenes prioriteringer.

  
11/07/2008 15:54      Litt mere blått...
Kystvakta på Sortland har bestemt å male alle sine bygg i blåfarge, i samarbeid med den kommunale komiteen. Man har kommet i gang og vil male noe i sommer, men hele basen blir neppe ferdigmalt før til neste år. Kystvakta har hittil vært malt i mørk rød farge, med lysere betong-farger. Når man nå uansett skulle male stasjonen, fant man altså ut at man like godt kunne støtte Blåby-prosjektet og velge blå farger. Fra stasjonens ledelse er det opplyst at man hittil bare har fått positive tilbakemeldinger på dette.

  
19/06/2008 10:36      Fargevalg-diktat
Nybygget etter den gamle Nyseth-gården i Strandgata, skal kombinert med nabobygget huse NAV. Byggherren ville egentlig la Bjørn Elvenes fargesette nybygget, slik han har gjort med nabobygget. Men det nektet Sortland kommune å godta, og har nå pålagt bruk av fargekonsulent fra Asko Nobel. Bjørn Elvenes er ikke blid, og mener dette er utilbørlig diktat fra kommunen. Han får støtte fra mange gjennom krasse uttalelser på VOL og i SortlandsAvisa. Men bygget blir nok som tegninen viser uansett.

  
11/06/2008 10:42      Tilbake til start?
Føljetongen om reguleringen av Kvartal 13 i sentrum fortsetter. Nå har kommunen presset Star Eiendom til å selge parkeringsplassen tilbake til kommunen, for samme beløp som den ble kjøpt for i 2006. Kommunen vil ikke si hvorfor man krever dette. Grunneier Gunnar Svendsen har ellers anket vedtaket på reguleringsplanen til Fylkesmannen, og det ligger dermed an til at hele saken rykker tilbake til start - nok en gang.

  
09/05/2008 11:42      Torget graves opp?
Etter at 'Gatebruksplanen' har vært drøftet en del, og kommunen nå er i gang med å planlegge fornyelse av Torget, kom forretningsmann Svein Pedersen nylig med et spenstig forslag: Grav opp deler av Torget! Om 'Torghuken' forlenges innover mot Strandgata, vil det komme mer båtliv inn i sentrum og Torget åpner for en bedre kontakt mot sjøen. Årsaken er at ingen har lansert noe egentlig godt forslag til fremtidig bruk av Torget, som jo dessuten bare er en fylling. Forslaget er lansert, og har høstet mange lovord, men om det blir realisert, genstår å se. I dag brukes Torget mest til parkering, som bildet viser.

  
20/04/2008 17:14      Ånstadblåheia-suksess
De nye snøkanonene og en fin senvinter har gjort at årets sesong i alpinbakken er blitt god. Faktisk er det ennå brukbare forhold i bakken, selv om vi snart er i mai måned. Dette betyr at investeringen i snøkanonene gir Alpinklubben mer stabil og forutsigbar drift i fremtiden.

  
17/04/2008 13:46      Mere blått?
En del gårdeiere og kommunens prosjektgruppe for Blåbyen var nylig samlet for å drøfte videreføring av prosjektet. Det kom her frem at til sommeren skal Skibsgården og omkringliggende bygg, samt Sortland storsenter, bli fornyet i tråd med blåby-linja. Det er også flere andre kvartal som ligger i startgropa, og man håper at i løpet av sommeren -08 vil Blåbyen komme et betydelig skritt videre. Bildet viser deler av Storsenteret/T. Steiro, som skal bli mer tydeig blått i år.

  
07/04/2008 11:20      Fine tall for havna
Sortland Havn har nylig presentert fine tall for aktiviteten i fjor, og man har fått kommunalt bifall for planen om å bygge ut den siste resten av kaifront som manglet (skjult på bildet bak båten). Flere firma jobber med planer om utbygging i havneområdet, og kommunen selv mener man bør anlegge en ny felles trafikkterminal i havna. Dermed vil man flytte også byens drosjer og busser ned i havna. Dette har møtt litt motstand og noe vedtak er ennå ikke fattet.

  
12/03/2008 10:21      Nye torg-planer
Arkitektgruppen Cubus har fått i oppdrag av Sortland kommune å lage nye detaljerte planer for Torget. Man legger nå frem den første konkrete skissen, og denne vil bety flere endringer av dagens torg. Blant annet skal gatekjøkkenet flyttes et steinkast lengre nord (nærmere inngangen til VKS), og man skal lage flere nivåer på gateplanet. Ideen er at midten av Torget skal være nedsenket, slik at det kan bli sitteplasser i en ring rundt. Dermed kan denne nedsenkede delen kanskje brukes til skøytebane om vinteren, mener arkitektene. Det blir 3 ulke høydenivå på Torget, men her skal fortsatt være plass til 'torgboder'. Bildet her viser planen sett fra sjøsiden og oppover mot Kvartal 13. Kommunen vil nå ha innspill om denne planen, før man går videre i prosessen.

  
07/03/2008 11:14      Gangbru i det blå
Gangbrua som ble bygget mellom Kvartal 14 og Galleriet for en del år siden, ble i fjor rasert av en kranbil. Den måtte derfor demonteres helt. Nå har imidlertid Sigurd Pedersen Eiendom bedt om en avklaring med kommunen, for å bygge opp igjen denne gangbrua. I mellomtiden er det kommet en del kristiske røster, blant annet fra arkitekt Johan Berntsen. I et svarbrev til eiendomsselskapet skriver nå Ottar Skog, leder for kommunens 'Myndighet', at han vil gå imot en gjenoppbygging. Han krever ny fullstendig søknad, ny behandling og sier rett ut at han vil be om byggeforbud og anbefale politikerne å avslå søknaden. Mye tyder derfor på at det ikke vil komme noen ny gangbru over Kjøpmannsgata igjen, da herr Skog oftest får sine anbefalinger klubbet igjennom i kommunale organ. Men saken er altså ikke behandlet formelt ennå ...

  
28/02/2008 12:46      Skolebygg-planer
Sortland ungdomsskole trenger en kraftig fornyelse, og det er etterhvert blitt opplest og vedtatt at det billigste og mest fornuftige blir en helt ny skole i nærheten av den gamle. Nybygget vil koste ca 150 millioner kroner og gi ca 5.100 kvadrat areale til undervisning. Dette skal gi plass til 420 elever. Den gamle skolen skal etterpå rives og det vil bli anlagt et parkliknende uteområde mellom barneskolen, videregående og den nye ungdmsskolen. Planene og budsjettene er ennå ikke vedtatt, men man er altså kommet godt i gang. De første skissene er lagt frem og det er bred politisk enighet om vegen videre. Spørsmålet er bare hvor raskt man vil klare å få nybygget realisert.

  
22/01/2008 09:18      Kvartal 13-kaos
Mange spør seg om hva som skjer i Kvartal 13, midt i Sortland sentrum. Kommunen solgte for et år siden parkeringsplassen utenfor 'Meieriet' som byggegrunn for nye leiligheter. Man fikk kritikk for å ha solgt altfor billig og uten å lyse ut salget åpent. Nå har man derfor bestemt seg for å bruke forkjøpsretten til å kjøpe P-plassen tilbake igjen. Flere har senere sagt seg interessert i denne, men det vil trolig bli en ny politisk behandling av saken. Reguleringsplanen er ennå ikke stadfestet og flere rettssaker er varslet omkring dette. Inntil videre kan man parkere her, men hvor lenge dette blir, vet ingen i dag.

  
16/01/2008 15:37      NAV-bygg
Etableringen av nye NAV på Sortland gjør at byråkratene her vil trenge langt flere kontorplasser enn før. NAV skal nå inn i lokalene hvor man tidligere fant Bohus-butikken. Det gamle trebygget ved siden av er nå revet og arbeidet er i gang for fullt med å bygge igjen inntil Steiro-gården. Når dette står ferdig skal det være kontorer i 3 etasjer her, for det som før var Trygdeetat, Arbeidsformidling og Sosialkontor. Alt dette samles altså i nye NAV.

  
14/01/2008 12:03      Fornyelse av 'Blåbrygga'
Bryggene til Ellingsen er et landemerke på Sortland, sett fra sjøen og Strand. Nå bygges Blåbrygga helt om innvendig, for å romme kontorer og en ny kafe. Bryggene har tidligere bare vært lager, og dermed er det en meget omfattende restaurering som nå skjer. Faktisk tar man av hele tak-konstruksjonen, frakter den til Vestmarka og lar Sortland Entreprenør bygge en ny kopi med dagens materialer og dimensjonering. Når taket er på plass igjen vil man ikke se noen forskjell utenfra, mens mye innvendig vil være helt fornyet.

  
23/10/2007 15:41      Gatebruk rundt Byaksen
Kommunen har nå lagt frem forslag til en 'Gatebruksplan' for Sortland sentrum, som skal være rettesnor i fremtiden for trafikkmønsteret i Blåbyen. Planen innebærer at det vil forsvinne ca 100 parkeringsplasser midt i sentrum, hovedsakelig på Torget, i Kvartal 13 og i Kjøpmannsgata ellers. Planen slår også fast at 'Byaksen' er hjertet i Sortland, fra Paviljongparken, gjennom Kvartal 13 og til Torget. Planen er at man skal kunne gå på grønt gress og spesielle opphøyde fortau fra riksvegen og ned til havet gjennom denne 'aksen'. Forslaget til Gatebruksplan er nå sendt ut på høring fra Formannskapet og skal ved årsskiftet opp til endelig sluttbehandling i kommunestyret. Kanskje du har innspill å komme med her, så er tiden inne nå.

  
02/10/2007 12:38      Bakeriet bygges ut
Et av de eldste byggene i Sortland sentrum huser i dag bakeriet. Bygget er vernet, men dette er ikke til hinder for at det kan skje en utbygging og indre modernisering, slik eieren nå har søkt om og fått godkjent. Sortland kommune har gitt Georg A. Ellingsen as tillatelse til den utbyggingen man ønsker og det betyr at bakeriet får tilbygg mot Kjøpmannsgata på ca 100 kvm. Alt skal holdes i samme stil som den eldre delen og kommunen har satt en del andre krav også om løsning av parkering, fortau og tilgjengelighet. Bildet viser en tegning av bygget slik arkitekt Olav Hansen ser for seg sluttresultatet. De grønne delene blir nye, mens det blå står allerede i dag. Med dette får Bangs Bakeri større og mer tidsmessige lokaler, mens det blir noen nye kontorarealer i 2. etasje.

  
20/09/2007 15:09      Bryggehus på molo?
Sørhavna ble en stor suksess med vel 50 leiligheter som raskt ble solgt og tatt i bruk. Her har beboerne hatt utsikt til havet og Hinnøya uten annet enn mastetopper i synsfeltet. Nå har imidlertid eierne av moloen og sjøgrunnen, Ørje Andersen og Ellingsen Eiendom, fremmet et nytt forslag til kommunen via Klausengruppen arkitekter. De foreslår å utvide moloen og bygge 5 nye blokker i opptil 4 etasjers høyde. Det blir dermed 50-60 nye leiligheter. Disse skal bygges vinkelrett på moloen, og dermed ikke ta så mye av utsikten fra beboerne i dagens Sørhavna. Om forslaget går igjennom vil tiden vise, men at det vil vekke reaksjoner fra naboene kan vel neppe overraske noen...

  
10/09/2007 12:16      Kvartal 13-krøll
Føljetongen om regulering av Kvartal 13 midt i Sortland sentrum fortsetter. Fylkesmannen i Nordland har i brev til kommunen påpekt at det er formelle feil ved den vedtatte reguleringsplanen, og at den derfor må behandles på nytt. Stridens kjerne nå er at huset til venstre på bildet (Svendsen-gården) er blitt vernet, mens huset til høyre (Normalsko-gården) ikke er. Under behandlingen av planen i formannskapet ble det fremmet forslag om å unnta det ene bygget vernestatus, og dette ble vedtatt uten at kulturvern-myndghetene på fylket fikk uttale seg om saken. I mellomtiden er gården solgt og parkeringsplassen bak likeså, og kommunen har gitt delvis grønt lys for et større byggeprosjekt på tomtene. Gården til høyre på bildet skal altså rives, selv om den nok er like gammel som de andre byggene i kvartalet. Om det dermed blir en helt ny runde planbehandling, eller kommunen kan stadfeste sitt vedtak direkte, gjenstår nå å se.

  
30/08/2007 15:42      Sjøparken-blokker
Hovedtrekkene i planen om utbygging av 'Sjøparken' er nå godkjent av Sortland kommune. Det er Steinsvik Hus as som skal bygge 4 leilighetsblokker på fyllingen utenfor Bygården. Bildet viser foreløpig skisse av de to første og største byggene, sett fra Sortland Storsenter. Detlajer for fasadene er ennå ikke klare, og kommunen har også innvendinger omkring parkeringen for de nye boligene. Klausengruppen as som prosjekterer det hele har også fått pålegg om å sørge for å innhente ekspertise på fundamenteringen før prosjektet kan settes i gang. Uansett ligger dette litt frem i tid, men planene er altså i ferd med å få endelig godkjenning i Sortland kommune. Leiligheter i 5 etasjer på 4 nybygg skulle gi en betydelig tilvekst til boligmarkedet i Blåbyen når dette om noen år står ferdig.

  
22/08/2007 14:34      Liten fremdrift
Sommeren 2007 ble var tørr og varm på Sortland, men det ble ikke malt særlig mye i sentrum. 'Salgslaget' som nå heter Nortura har skiftet farge, og hele bygget er nå etterhvert blitt ganske så flott i en rekke nyanser etter den nye 'kommunale fargepaletten'. Ikke oppsiktsvekkende kunsteriskt og sprekt, men likevel ganske spennende. Kystvakta og Skibsgården skulle også vært malt i sommer, men det vil neppe bli fullført i år, ser det ut til.

  
20/08/2007 15:33      Søppelberget - årets flause
Hele sommeren igjennom har et søppelberg ligget rett ved Hurtigrutekaia på Sortland, uten at noen har hatt evne til å fjerne dette. Ordfører og havnesjef har sagt at 'Nå skal det bort!', men ikke noe har skjedd. En nokså flau sak, som kommer i kjølvannet av byggeplanene til Vesterålens hermetikkfabrikk as, som foreløpig er lagt på is. Den gamle 'byfyllinga' ble gravd opp og delvis sortert, men restene ligger igjen i havna som et gedigent berg. På bildet ser man i forgrunnen den klargjorte tomta til Hermetikk-bygget, og ved siden av Havneterminalen ligger søppelhaugen, plagsomt godt synlig for tilreisende i havna. Selv til 'Miljøfestivalen Nature Aid' klarte man ikke å fjerne dette. Flaut, rett og slett.

  
01/08/2007 12:46      Kafe på kaia?
Ellingsen-brygga har i flere år bare vært lager og ikke i aktivt bruk. Nå bygges det om på baksiden, mot Skibsgården, slik at det blir bra med parkeringsplasser og Coop Byggmix kan flytte inn. I selve brygga har nå eierne lansert forslag om kontorer, bevertningssteder og evt. annet. Det kan altså dermed bli en kafe på kaikanten kanskje neste sommer, dersom Sortland kommune gir sitt klarsignal for dette.

  
06/07/2007 11:37      Blåbyen blomstrer
Ved Rådhuset, Hotellet og i Strandgata er det i år virkelig satt ut mange flotte blomsterdekorasjoner. De fleste også i blå krukker. Blåbyen er altså på langt nær bare blå...

  
16/06/2007 15:27      By-jubileum
Hele siste uke har det vært ulike arrangement på Sortland for å markere at det nå er 10 år siden bystatus ble gitt. Selve jubileumsdagen var lørdag, med gratis frokost i sentrum, gateløp, konserter og annen underholdning. Sola glimret med sitt fravær, men blåbyens innbyggere feiret likevel uten sure miner.

  
13/05/2007 15:25      Messe i Blåbyhallen
Første store messe i Blåbyhallen ble arrangert denne helga, og det var hestekrefter og glinsende lakk overalt. Fra skikkelige veteranbiler, til årets heteste nybiler, samt bobiler og lystbåter. De fleste lokale bilforhandlerne deltok, og hallen var faktisk helt fylt opp. Godt besøk og variert underholdning gjorde dette til en skikkelig fin messe. Blåbyhallen har dermed både hatt fotballkamer, dansegalla og messe til glede for besøkende fra fjerne og nær - og nye arrangement er allerede i planleggingsfasen.

  
07/05/2007 14:42      Signalbygg males?
Sortland kommune har inngått avtale med firmaet som lager Nordsjø maling, om en videre satsing på å male Sortland blå. Tre store bygg er utpekt til maling i sommer, og det er Kystvakta, Salgslaget og Skibsgården. Som bildet viser er det meste av Skibsgården hvit, og etterhvert kan den altså bli mere blå. Azko Nobel er firmaet som nå skal jobbe videre med dette, og delvis sponse malinga. Så gjenstår det å se hvilket fargevalg man lander på...

  
24/04/2007 15:20      Kulturhus og hotell?
Etter initiativ fra Sortland kommune, er flere forslag til lokalisering av et fremtidig kulturhus blitt lansert. En prosjektgruppe fra kommunen mener de gamle lokalene til Vesterålens Hermetikkfabrikk kan være et godt utgangspunkt, ettersom disse blir ledige når den nye fabrikken står ferdig litt lenger nord om et års tid. Et eiendomsselskap med Ellingsen-familien i spissen vil bygge ut her, og kanskje også ta med et helt nytt hotell ut i sjøkanten.

  
04/04/2007 10:32      Kystvakta 30 år
Søndag 8.april 2007 har Kystvakta vært aktiv i kontroll av havområdene utenfor norskekysten i 30 år. Fiskeressursene og norske terretorialgrenser er voktet av skip, helikopter og fly. Kystvaktbasen på Sortland leder operasjonene i nord, og SKYS er en betydelig arbeidsplass i lokalsamfunnet.

  
18/03/2007 21:20      Stort skip til kai
Sortland havn er stadig blitt bygget ut og har kapasitet til å ta imot mye trafikk. Lørdag 17.mars var det en sikkelig rusk på visitt, med et fengende navn \'Fast Arrow\'. Skipet ruver meget godt ved siden av av terminalbygget, som bildet viser.

  
17/03/2007 09:40      Skibsgården utvides
Sortland første virkelige kjøpesenter var Skibsgården, og det ble bygget for snart 9 år siden. Nå er det godkjent planer om en utvidelse, mot sørøst og bryggekanten. Her skal Coop inn med en ny stor butikk kalt Byggmix.

Kanskje er utvidelsen av Skibsgården klar til 10-årsjubileet?

  
16/03/2007 12:52      Sortland vokser
Bildet her er satt sammen av 4 deler, som til sammen viser hvordan Sortland by så ut høsten 2006. Nye gården ut mot sundet er kommet på plass, som viser at byen vokser. Blåbyhallen er påbegynt, men vises dårlig på bildet.

  

Kopiering av bilder og tekst fra disse sidene er ikke tillatt, uten særlig godkjenning.  Domenet blaabyen.no driftes av Blåbyen Media, Boks 130, 8400 Sortland.
Henvendelser til oss gjøres via epost, helst via kontaktskjema på denne siden, eller direkte til post@blaabyen.no.