Velkommen til blaabyen.no   

møtested
  Nyheter  
|
  Aktuelt  
|
  Blå ide  
|
  Blå plan  
|
  Galleri  
|
  Kul.Fab  
|
  Lenker  
|
  Shop  
|
  Om  
temp0012_head_mk Sortland-lenker

Her er lenker til noen andre aktuelle nettsider som gjelder Sortland, den blå byen.  Når du trykker på disse åpnes nettstedet i et nytt vindu:

SORTLAND KOMMUNE

BLÅBYHALLEN

SORTLAND KIRKE

Ønsker du et annet språk kan du oversette tekstene her: 

Her er et par lenker til byens nyhetsmedia og søk på nett:

BLV Bladet Vesterålen

SortlandsAvisa  

VOL Vesterålen Online

Tilpasset søk

Husk bare å vende tilbake til oss, blaabyen.no senere...

 

temp0012_head_mk Nyttige lenker:


Her er lenker til en del aktuelle nettsted på Sortland:

Sortland Boligstiftelse

Reno-Vest

Kystvakten

TURIST-INFO

Wikipedia leksikon

Flere adresser finner du under sidene for "Lenker".  Ønsker du og/eller din bedrift å være oppført her, så send oss en epost om dette.

 

 

Bedrifts-annonser: 

 

annonse

 

annonse fb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Kunstneren Bjørn Elvenes        Historien om den blå by

 
Bjørn Elvenes er ideskaperen til blåby-prosjektet.  Han er en av de mest kjente kunsterne fra Sortland, og hans arbeider har i flere sammenhenger skapt livlig debatt.

bjørnelvenes

Bildet viser Bjørn Elvenes foran et av hans maleri.  Flere av hans arbeider, cv og mer info kan du finne via linken til hans eget Galleri Elvenes - som åpnes i eget vindu.

Elvenes har en magistergrad fra Kunstakademiet i Krakow, Polen, hvor han studerte på 90-tallet.  Krakow var en nokså grå og forurenset by på den tiden, med lite optimisme.  Og det var her Elvenes fikk sin mest kjente ide, tanken om å male en hel by i blå nyanser med spennende kontrastfarger innimellom, til glede for alle mennesker som besøkte byen.

Men Bjørn Elvenes har også gjort seg bemerket i andre sammenhenger.  På Melbu satte han opp en rekke skarvehoder (stiliserte hoder i svart tre av sjøfuglen skarv), som en kunstnerisk utsmykking i deler av parken ved Melbu hovedgård.

Skarven har negative myter knyttet til seg, og dette kunstprosjektet møtte derfor raskt sterk motbør.  Etterhvert er det blitt direkte sabotert, og flere skarvehoder er forsvunnet.

Elvenes har en allsidig bakgrunn, og i tillegg til å være kunstner med utradisjonelle ideer, har han jobbet med flere andre prosjekt.  Russisk drivtømmer er blitt sanket inn langs norskekysten med egen båt, saget på egen sag og forvandlet til helt spesielle møbler.

Han har vært fergebillettør og fiskehandler, skipper på egen fiskebåt og driver av eget reklamebyrå.  Men det er som kunstmaler mange kjenner ham, med flere utstillinger både lokalt og i landsdelen.  Skulpturer, installasjoner og maleri er skapt av kunstneren, gjerne kombinert med en frisk politisk kommentar.

Og frisk debatt med sterke meninger er etterhvert blitt et varemerke for Bjørn Elvenes, spesielt i striden som kom i kjølvannet av realiseringen til "den blå by".  Han startet her sitt eget selskap for å utnytte ideen næringsmessig, men det ble høsten 2006 slått konkurs og han har etter dette trukket seg delvis ut av prosjektet.

bryggene

Men uansett om han kommer inn i blåby-prosjektet igjen for fullt, eller ikke, så har han satt tydelige spor etter seg.  Sortland er blitt et mer fargerikt sted, slik Ellingsen-brygga på bildet over her er et godt eksempel på.

Bjørn Elvenes og mange andre kunstnere mener at mye av det som har skjedd omkring blåby-prosjektet er brudd på intensjonene i Lov om opphavsrett.  Selv om Elvenes i sin tid "gav idèen" til Sortlands befolkning som tusenårs-gave, så er selve idègrunnlaget likevel opphavsrettslig beskyttet.

opphavs-loven

Denne loven er imidlertid vanskelig å tolke bokstavelig, og om opphavsretten her er brutt på noe punkt, vil neppe bli belyst i en rettssak.  Og en rettssak vil neppe føre noe positivt med seg, annet enn å torpedere prosjektet fullstendig.

Nye toner i 2011 sier tvert imot at det er forsoning på gang, der Sortlands nye rådmann og en del sentrale politikere har tatt kontakt med Elvenes for å få ham med i prosjektet igjen, kanskje som konsulent på fargesetting og visuell utforming.  Det kan gi en ny start for blåby-prosjektet.

 

Annonse:

 

 
Sortland bykommune med sine vel 10.000 innbyggere (ca 5.000 bor i selve byen) har litt motvillig blitt fanget og engasjert av kunstideen fra Bjørn Elvenes.  Han ville male en hel by i blå nyanser, og hva var mer naturlig enn å gjøre dette i sin hjemby.

sortlandby åpnet

Bildet viser daværende ordfører Ingolf Markussen som proklamerte Sortlands bystatus i 1997, med kommunens blå-gule borgsymbol i bakgrunnen.  Borgporten skal symbolisere inngangsportalen til øyriket Vesterålen. 

Ideen om "Den blå by" ble først lansert under en idedugnad i 1998 for tusenårskomiteen i Sortland.  Idèen kom fra Elvenes og lokalpolitiker Jørun Drevland (forøvrig nabo til kunstneren), filmskaper Eva Charlotte Nilsen og forfatter Lars Saabye Christensen (som da bodde på Sortland) tente på forslaget.  Ideen ble bragt videre til ordføreren, og da begynte malerullen å gå.

Opprinnelig var idèen å skape et tredimensjonalt maleri, med hovedfarge blått.  Bryggene til Georg Ellingsen ble det første prosjektet som fikk et nytt utseende, med kunstner Bjørn Elvenes sin helt spesielle pallett og fargevalg.  Senere er en rekke av byens mest sentrale bygg blitt malt, slik at Sortland etterhvert har levd opp til navnet "den blå by".

Sortland kommune tok etterhvert over hele blåby-prosjektet.  Bjørn Elvenes ville ikke uten videre akseptere at hans kunstprosjekt med ett skulle bli redusert til et stedsutviklingsprosjekt.  Han har derfor stått utenfor en tid, mens kommunen og deler av næringslivet forsøkt å ta blåby-saken fremover.

I media og på Facebook er det flere grupper som har gitt sin støtte til Elevenes, i klare ordelag.  I en rekke avisinnlegg har det også blitt reist kritikk mot politikernes behandling av kunstneren, og underskriftsaksjoner har vært gjennomført.

Lokalt er Sortland mest kjent for sine mange butikker og yrende handelsliv, men for turister har stedet nærmest bare vært et vegkryss på tur til Lofoten.  "Blåbyen" brukes dermed stadig mer som et samledende begrep, som beskriver tilhørighet og en ny attraksjon.

Byens nye idrettshall er dermed blitt døpt Blåbyhallen, og Sortland kommune bruker begrepet "Blåbyen Sortland" i kommunale annonser og dokumenter.  Flere bedrifter er kommet til med blå som en del av firmanavnet.

Sortland kommune har utarbeidet en egen grafisk profil, med utspring i tanker fra "den blå byen".  Men det har til nå vært reklamebyrå, arkitekter, byråkrater og politikerne som ville videreføre prosjektet om å skape en blå by.

Sortland Nærngsselskap as har skiftet navn til Blåbyen AS og fått overdratt bruksretten til kommunens grafiske profil.  Man har laget en ny nettside med nettbutikk, og skal forsøke å selge inn den grafiske profilen på en bredere basis.

Hvem som skal male ferdig byen er fortsatt et nokså åpent spørsmål.  Eneste prosjekt som blir fullført i 2011 er NAV-gården, der Steiro Eiendom omsider har fått godkjennelse fra kommunen om å male gården i de fargene man selv ønsket - plukket ut i samarbeid med Bjørn Elvenes.

Nordsjø Akzo Nobel

Politisk sett er det imidlertid kommet nye toner, og det virker som om Sortland kommune nå offisielt godtar Elvenes-paletten.  Flere nye bygg blir nå fargesatt at kunsteren, i samarbeid med byggherrer og arkitekter.

Dette betyr at flere av nybyggene som vil komme på Sortland, trolig blir malt i Elvenes-farger allerede fra starten.  Det gir helt nye muligheter for å få realisert idèen om den Blå by.  Kanskje ikke helt slik det opprinnelig var tenkt, men likevel bedre enn at prosjektet havarerer.

Interessen for prosjektet er fortsatt til stede, selv om mange spør seg om hvordan og nårtid dette skal fullføres og hva resultatet til slutt egentlig skal bli.

 

Annonse:


Kopiering av bilder og tekst fra disse sidene er ikke tillatt, uten særlig godkjenning.  Domenet blaabyen.no driftes av Blåbyen Media, Boks 130, 8400 Sortland.
Henvendelser til oss gjøres via epost, helst via kontaktskjema på denne siden, eller direkte til post@blaabyen.no.