Velkommen til blaabyen.no   

møtested
  Nyheter  
|
  Aktuelt  
|
  Blå ide  
|
  Blå plan  
|
  Galleri  
|
  Kul.Fab  
|
  Lenker  
|
  Shop  
|
  Om  
temp0012_head_mk Sortland-lenker

Her er lenker til noen andre aktuelle nettsider som gjelder Sortland, den blå byen.  Når du trykker på disse åpnes nettstedet i et nytt vindu:

SORTLAND KOMMUNE

BLÅBYHALLEN

SORTLAND KIRKE

Ønsker du et annet språk kan du oversette tekstene her: 

Her er et par lenker til byens nyhetsmedia og søk på nett:

BLV Bladet Vesterålen

SortlandsAvisa  

VOL Vesterålen Online

Tilpasset søk

Husk bare å vende tilbake til oss, blaabyen.no senere...

 

temp0012_head_mk Nyttige lenker:


Her er lenker til en del aktuelle nettsted på Sortland:

Sortland Boligstiftelse

Reno-Vest

Kystvakten

TURIST-INFO

Wikipedia leksikon

Flere adresser finner du under sidene for "Lenker".  Ønsker du og/eller din bedrift å være oppført her, så send oss en epost om dette.

 

 

Bedrifts-annonser: 

 

annonse

 

annonse fb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Nye boliger ved sjøen        Kjøpesenter og kystvakt

 

Sjøpark bokker

Nye boligblokker ved sjøen preger nå Sortlands ansikt mot sundet stadig sterkere.  Og flere skal det bli om de planlagte prosjektene blir realisert.  Men i 2009 og -10 var det litt stopp i byggingen, da finanskrisen nok slo inn også i Blåbyen.  Fra 2011 er det flere prosjekt som ble børstet støvet av, og nye er kommet til.

Les mer under NYHETER.

Fremst i rekken av boligprosjekt ligger Steinsvik Hus med fire blokker nedenfor Bygården.  Her er man godt i gang med prosjektet og de første 2 byggene er alt tatt i bruk.  Her er mange nye leiligheter med sjøutsikt og salget har gått meget greit, virker det som.  Det 3. bygget er nå klart til innflytting.  Også i Bakeri-kvartalet er planene begynt å ta form, mens det i Kvartal 13 ikke er skjedd noe ennå.  Planene er lagt og godkjent, og en del leiligheter er allerede solgt.  Bare i Sjøparken blir det totalt 58 leiligheter.

På bygningssiden er det et element som Sortland nå er i ferd med å bli kjent for over det ganske land; de blå husene.  Idèen til kunstneren Bjørn Elvenes var å skape en blå by, ved å male et tredimensjonalt bilde i sentrum, direkte på alle husene.  Mange bygg er blitt blå, men prosjektet er ikke fullført ennå.

nav-bygget

NAV-bygget er fargesatt etter kunstnerpaletten, og her har det vært litt debatt om fargevalget.  Nå har dette løst seg, og huset blir en markant og flott del av blåbyen.  Les mer om blåby-idèen.

Hotell tomta 2014

De mest omtalte byggeprosjektene på Sortland skal komme her, midt på bildet.  Hermetikken måtte flytte for å gi plass til Kulturfabrikken - Sortlands nye kommunale kulturhus.  Planen inneholdt også et nytt hotell, reist av private investorer. Det skulle gi Sortland en ny turistmagnet, ved et gjensidig løft av kommunen og private. Hotell-selskapet, med Ellingsen-familien som sentrale eiere, klarte ikke å skaffe nok kapital. Selskapet ble dermed slått konkurs ved juletider 2014. Kommunen har nå tatt et sviende tap, overtatt tomta, og noe hotell ser det ikke ut til å bli med det første.

Vil du vite mer om Kulturfabrikken, så finner du nærmere beskrivelse ved å trykke på denne logoen, som nå er offisielt varemerk for Kulturfabrikken:

Kulturfab logo

En ny fabrikk for Vesterålen Hermetikkfabrikk as har i flere år vært påtenkt i dette området, men planen stoppet litt opp.  Lokale eiere er nå igjen tilbake i "Vesteraalens" og man har tatt frem igjen prosjektet som ble lagt vekk for et par år siden.  Dette vil skje i samarbeid med Maritex.

Salgslaget er jo nylig lagt ned, og etter at Nortura flyttet ut så åpnet det seg mange nye muligheter her.  Kommunen har kjøpt tilbake eiendommen.  Dette området vil få flere byggeprosjekt i nær fremtid, og her er det nå nylig startet opp en ny Kiwi-butikk, litt nord for Nortura.

salgslaget

 

Utfylling i sjøen er også planlagt her, og dette vil kanskje gi plass til flere mindre blokker, a la Sørhavna, med kanskje 30 leiligheter.  Detaljene omkring dette er ennå ikke helt på plass, men utbyggerne er i full gang med regulering og planlegging av området rett nord for salgslagsbygget.  Her vil det uansett skje mye i årene fremover. 

 

 

Sortland har to element som tilreisende straks legger merke til: byens mange butikker og kystvakta.  Omkring 100 butikker finnes her, og det er mye for en kommune med ca 10.000 innbyggere.  Folketallet stiger sakte, men Sortland er servicepunkt for hele Vesterålen med ca 30.000 innbyggere, og har dermed et ganske stort kundegrunnlag.

kystvakta

Kystvakta har hatt base på Sortland i mange år, og nå er hele Norges kystvakt ledet fra Sortland.  På sentralt hold ble det vedtatt å slå sammen administrasjonen, og flytte 10-15 stillinger fra Oslo og Bergen nordover.  Da må man også bygge litt nytt og det er antydet et nybygg til ca 45 millioner for å gi plass til hele kystvakt-staben her.

Skibsgården senter var det første skikkelige kjøpesenteret på Sortland, men er etterfulgt av Sortland Storsenter og Sortland Senter i den sørlige delen av byen.  Til sammen har disse sentrene ca 60 butikker.  I tillegg har byen en del mindre bygg som rommer 2-4 butikker.

storsenteret

Mange fryktet at de nye sentrene ville bety tomme lokaler ellers i sentrum og at gatelivet ville forsvinne inn under tak.  Det har imidlertid bare delvis slått til og det er ikke særlig mange lokaler for tiden som står tomme i Sortlands handelssentrum.

skibsgården

Midt på bildet her har vi Skibsgården og Ellingsen-brygga, hvor det er gjort en større ombygging innvendig de senere år.  Hele taket på brygga er skiftet, men fremstår visuelt akkurat som før.  I selve Blåbrygga er det kommet flere ulike leietakere, med blant annet kom serveringsstedene Ekspedisjonen lunsjbar og Blå bar.

Blåbrygga og flere andre bygg har en tid vært fylt opp av skoleelever, mens om- og nybyggingen av videregående skole og ungdomsskolen har pågått.  Skolebyggene er nå ferdige, og elevene er igjen på plass lenger opp i sentrum.  Øverste etasje av Blåbrygga er nylig gjort om til leiligheter, og disse er solgt under ett til Kystvakta.

Sortland Storsenter har hatt planer om en utvidelse, men det er fortsatt en del ledige lokaler i eksisterende bygg, og man nøler derfor litt.  Spesielt i 3. etasje er det flere ledige lokaler som venter på nye leietakere.  Hovedeier av senteret, Steinsvik Hus, har nylig solgt sin eierdel til Salto Eiendom, som drivere flere sentre omkring i Norge. 

 


Kopiering av bilder og tekst fra disse sidene er ikke tillatt, uten særlig godkjenning.  Domenet blaabyen.no driftes av Blåbyen Media, Boks 130, 8400 Sortland.
Henvendelser til oss gjøres via epost, helst via kontaktskjema på denne siden, eller direkte til post@blaabyen.no.